Anasayfa

 
Mesa Koru Villaları Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu
 
Değerli Üyelerimiz,
 
Derneğimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 14.01.2024 Pazar günü saat 14:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.
 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 21 Ocak 2024 Pazar günü saat 14:00 de aynı adreste gerçekleştirilecektir. 
 
Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.
 
Saygılarımızla,
MKVD Yönetim Kurulu
 
GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Divan seçimi,
4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2023-31/12/2023 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,
6. 01/01/2023-31/12/2023 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması, 
7. 01/01/2023-31/12/2023 Dönemi Yönetim Kurulunun İbrası,
8. 01/01/2023-31/12/2023 Dönemi Denetim Kurulunun ibrası,
9. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
10. Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
11. 2024 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülüp oylanması, 
12. Görüş ve öneriler,
13. Kapanış.
 
Not: Mali Tablolar 31 Aralık 2023 tarihinde dönem kapanışı ile hazırlanıp 07 Ocak 2024 tarihinde duyurulacaktır.

30 Aralık 2022
Sayı:27

Mesa Koru Villaları Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu

             Değerli Üyelerimiz,

            Derneğimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 15.01.2023 Pazar günü saat 14:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 14:00 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

            Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan seçimi,
 4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2022-31/12/2022 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,
 6. 01/01/2022-31/12/2022 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 7. 01 Temmuz 2022- 31 Aralık 2022 dönemi aidat avanslarının karara bağlanması,
 8. 01/01/2022-31/12/2022 Dönemi Yönetim Kurulunun İbrası,
 9. 01/01/2022-31/12/2022 Dönemi Denetim Kurulunun ibrası,
 10. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 11. Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 12. 2023 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülüp oylanması,
 13. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin görüşülüp karara bağlanması,
 14. Görüş ve öneriler,
 15. Kapanış.

 

 

Not: Mali Tablolar 31 Aralık 2022 tarihinde dönem kapanışı ile hazırlanıp 04 Ocak 2023 tarihinde duyurulacaktır.

 

 

16 Mart 2022

             Değerli Üyemiz,

            Derneğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 02.04.2022 Cumartesi günü saat 14:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 09 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14:00 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

            Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan seçimi,
 4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2021-31/12/2021 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,
 6. 01/01/2021-31/12/2021 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 7. Yönetim Kurulunca uygulamaya konulan 01/01/2022-31/12/2022 dönemi yıllık avans aidatının görüşülmesi ile 01/01/2021-31/12/2021 Dönemi Yönetim Kurulunun İbrası,
 8. 01/01/2021-31/12/2021 Dönemi Denetim Kurulunun ibrası,
 9. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 11. 2022 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülüp oylanması,
 12. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin görüşülüp karara bağlanması,
 13. Görüş ve öneriler,
 14. Kapanış.

ÖNEMLE DUYURULUR
Değerli üyelerimiz, Malumları olduğu üzere bugüne kadar yaptığımız Genel Kurul toplantılarında ilk tarihte salt çoğunluğu sağlayamadığımız için her seferinde 2. Tarihte toplanabildik. Bu sebeple; yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına 2.Tarihi esas alarak katılımınızı rica eder, 09 Nisan 2022 Cumartesi günü, Ankaralılar Caddesi No:5 adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakıf binamızda saat 14:00’de birlikte yaşamanın ve birlikte hareket etmenin önemine binaen hazır bulunmanız ve derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarınızı dileriz.

 

MKVD Üyeleri için Bilgilendirme Notu
Kasım 2021

Değerli Üyemiz,
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda önce içmesuyu dağıtım şebekesini ve abone bağlantılarını yenileme çalışmaları yapılmış, arkasından sokaklarımızın asfaltları tamamen yenilenmiştir. Halen kaldırımlarda oluşan hasarlar giderilmektedir. Geriye dönük olmakla beraber, bu süreçler hakkında aşağıdaki hususların üyelerimizce bilinmesinde fayda görülmüştür.

İçmesuyu:
Çalışmaların çok uzun sürmesinin yanı sıra, aylarca süren gürültü ve çevre kirliliği, kısa süreli ve tekrar eden su kesintileri vs. hepimizi bezdirmiş, üyelerimiz haklı olarak hem tarafımıza hem de resmi idarelere sayısız serzenişte ve şikayette bulunmuştur. Çoğunlukla teknik konuları veya çalışmaların niteliğini bilmemekten kaynaklanan soru ve serzenişlerine olabildiğince ve tekraren cevaplar verilmiştir. Oysaki temel sorun pek çok alt sorunun bileşkesi olarak ortaya çıkmıştır, şöyle ki:

 • Yüklenici firma ve taşeronu, uygulama yönünden teknik yetkinlikten uzak ve planlamadan anlamayan kadrolarla çalışmıştır. İşin ihale edilmesi aşamasında uygulanan ihale yöntemi ve teknik şartname hatalarından kaynaklanan bir durum olduğu söylenebilir.
 • Belediye tarafı denetim yönünden sayıca yetersiz kadrolarla ve plansız şekilde çalışmıştır.
 • Bağlantı noktalarını ve hatların yerlerini gösteren proje/şema vs. olmadığı için özelikle abone bağlantılarının tesbiti çok zahmetli olmuştur. Bu durumda, normalde evlerdeki su sayaçlarından başlayarak sokaktaki dağıtım hattına doğru görerek çalışmak yerine, bahçelere zarar vermemek adına bunun tersi deneme/yanılma yöntemi ile uygulanmıştır.
 • Abone bağlantılarının bulunduğu derinliklerin de hiçbir standardının olmadığı net olarak gözlenmiş, bu da ek güçlükler yaratmıştır.
 • Asfaltın altında yer alan 25-30 cm kalınlığındaki betonarme tabaka kazı işlerini zorlaştırdığı gibi yerlatı görüntüleme ile hatların yerlerinin belirlenmesine de engel olmuştur. Bu duruma Ankara’nın başka herhangi bir yerinde rastlanması neredeyse imkansızdır.

Asfaltlama:

İlgili Belediyelerin yollarımızın tamiratı ile yetinme yönündeki karar ve girişimlerine karşı direnilmiş ve yollarımızın yeniden yapımı kararı aldırılmıştır.

Dernek yönetiminin ve personelinin olabildiğince yakın nezareti ve uygulamada deneyimli ekiplerin varlığı sayesinde çalışmalar hızla ve oldukça kaliteli şekilde tamamlanmıştır Ufak tefek aksaklık ve gecikmeler gözardı edilirse, asfaltlama çalışmalarının oldukça tatminkar şeklide yürütüldüğü ve bu konunun uzun yıllar boyunca gündemde olmayacağı söylenebilir.

Kaldırım:

Kaldırım onarım faaliyetleri halen devam etmektedir. Bunlar genel bir yenileme olmayıp, içmesuyu çalışmaları sırasında ortaya çıkan hasarların giderilmesi amacı ile geçici tedavi niteliğindedir. Yer yer kaldırım ile asfalt seviyelerinin birbirine çok yakın olduğu, kaldırım yüksekliklerinin ise standart olmaktan hayli uzakta bulunduğu gözlenmektedir. İlkbahar aylarında kaldırımların tamamen yenilenmesi öngörülmekte, ancak bu yapılırken ortaya çıkacak olan gürültü/toz/kirlilik ve çalışmaların ne kadar süreceği altenatif yöntemler bazında dernek yönetimice irdelenmektedir.

MKVD’nin Rolü:

Kamu idareleri kendi çalışma programlarını hazırlamakta, kendi kritelerine göre hangi altyapı hizmetinin nerede yapılacağına ve öncelik sıralamasına karar vermektedirler. Bu idarelere iletilen talepler çoğunlukla farklı bürokratik seviyelere takılıp kalmaktadır. Bunun aşılıp amaca ulaşılabilmesi ise son derece yoğun bir çalışma, adeta bir seferberlik gerektirmektedir. Dernek yönetiminin bu çerçevede yürüttüğü faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Başta dernek başkanımız olmak üzere Yönetimin Kurulu üyelerimiz ve hatta kendi inisiyatifleri ile bazı dernek üyelerimiz çeşitli kamu idarelerindeki kişisel tanışıklıklarını devreye sokmuş, ısrarlı ve kararlı şekilde konuların takipçisi olmuştur.
 • YK temsilcilerimiz imalatların yürütülmesi sırasında adeta bir kontrollük teşkilatı gibi yönlendirme, koordinasyon ve bilgilendirme faaliyetlerini hatırı sayılır mesailer harcayarak yapmıştır.
 • YK temsilcilerimiz noktasal sorunların aşılması için gerektiğinde ev sahipleri ile bizzat temas kurarak kararlara varılması ve bunların gereğnce uygulanmasına destek olmuşlardır.
 • Belediye ve/veya imalatçı firmanın bihaber olduğu veya çaresiz kaldığı sızıntı, kaçak ve benzeri çoğu durumda YK temsilcilerimiz çözüm için yol gösterici/yönlendirici rolü oynamıştır.
 • Dernek üyelerimizin pek çoğu konulara hakim olmamalarından kaynaklanan soru ve serzenişlerine olabildiğince ve tekraren cevaplar verilmiştir.
 • Çalışmaların başlatılmasının öncesinde ve çalışmalar sürerken sayısız telefon görüşmesi ve pekçok ziyaret ve toplantının yanı sıra, ilgili idarelere yapılan resmi yazışma sayıları kurum bazında şöyledir:
  • ASKİ Genel Müdürlüğü: 8 (Mayıs 2019 dan itibaren)
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 6
  • Çankaya Belediyesi 4
  • Mavi Masa (Ankara Büyükşehir Belediyesi): 196 -yüzdoksanaltı- (Mayıs 2018 den itibaren)

Bu vesile ile, sorunlarımıza yakın ilgi gösteren ve destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mansur Yavaş ve vekili Sn. Sercan Çığgın’a, Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Sn. Gönül Çalışkan’a ve burada adını sayamadığımız çok sayıdaki diğer yetkililere teşekkürü bir borç biliriz.

İlgi Duyanlar için yazışma dosyamız da ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

GENEL KURUL TARİH DEĞİŞİKLİĞİ
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 
30/03/2021 tarih ve 2021/16 sayılı 
İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararı gereği 
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle,

01 Nisan 2021

Değerli Üyemiz,
Derneğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 05.04.2021 Pazartesi günü saat 14:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 14:00 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.


GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan seçimi,
 4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2019-31/12/2019 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun,  Yönetim Kurulunca belirlenen avans aidatının okunması ve görüşülmesi,
 6. 01/01/2019-31/12/2019 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 7. Yönetim Kurulunca uygulamaya konulan 01/01/2019-31/12/2019 dönemi avans aidatının kabulü ile Yönetim Kurulunun İbrası,
 8. 01/01/2019-31/12/2019 Dönemi Denetim Kurulunun ibrası,
 9. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2020-31/12/2020 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,
 10. 01/01/2020-31/12/2020 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 11. 01/01/2020-31/12/2020 Dönemi Yönetim Kurulunun ibrası,
 12. 01/01/2020-31/12/2020 Dönemi Denetim Kurulunun ibrası,
 13. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 14. Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 15. 2021 yılı Bütçesinin görüşülüp onaylanması,
 16. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin görüşülüp karara bağlanması,
 17. Görüş ve öneriler,
 18. Kapanış.

10 Mart 2021

Değerli Üyelerimiz,
            Derneğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 04.04.2021 Pazar günü saat 14:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.
            Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 11 Nisan 2021 Pazar günü saat 14:00 da(*) aynı adreste gerçekleştirilecektir.
            Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan seçimi,
 4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2019-31/12/2019 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun, Yönetim Kurulunca belirlenen avans aidatının okunması ve görüşülmesi,
 6. 01/01/2019-31/12/2019 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 7. Yönetim Kurulunca uygulamaya konulan 01/01/2019-31/12/2019 dönemi avans aidatının kabulü ile Yönetim Kurulunun İbrası,
 8. 01/01/2019-31/12/2019 Dönemi Denetim Kurulunun ibrası,
 9. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2020-31/12/2020 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,
 10. 01/01/2020-31/12/2020 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 11. 01/01/2020-31/12/2020 Dönemi Yönetim Kurulunun ibrası,
 12. 01/01/2020-31/12/2020 Dönemi Denetim Kurulunun ibrası,
 13. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 14. Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 15. 2021 yılı Bütçesinin görüşülüp onaylanması,
 16. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin görüşülüp karara bağlanması,
 17. Görüş ve öneriler,
 18. Kapanış.

Not: (*) Covid-19 salgını nedeniyle yeni bir engelleme olmadığı takdirde.

 


 

Değerli Üyelerimiz,
İçişleri Bakanlığı’nın 24/07/2020 tarihli Dernek Genel Kurulları ile ilgili, ekte görüleceği üzere yeni bir bildirimde bulunmuş ve Genel Kurul Toplantılarının 31.10.2020 den sonraki bir tarihte yapılabileceğini öngörmüşlerdir.
Bu durumda; Ağustos ayında yapılması öngörülen Dernek Genel Kurulunun bu tarihte yapılmasına imkan kalmamıştır.
Herhangi bir yeni gelişme olmadığı takdirde Dernek Genel Kurulunu 31.10.2020 tarihinden sonra yapmak üzere gerekli hazırlıklar yapılacak ve sizlerle paylaşılacaktır.
Bilgilerinize saygılarımızla rica ederiz.
MKVD Yönetimi
Dernek Genel Kurul Toplantıları, Bildirim ve Beyannameleri
24.07.2020
BASIN AÇIKLAMASI

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda;

Dernek beyanname ve bildirimlerinin 31.10.2020 tarihine kadar bildirilmesi,

Şubesi bulunmayan dernekler ile dernek şubelerince yapılması gereken genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması,

Şubesi bulunan derneklerin ise şube genel kurul toplantılarının tamamlanmasından sonra 5253 sayılı Dernekler Kanunun 7 nci ve Dernekler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre dernek tüzüğündeki genel kurul toplantı usullerini içeren hükümler çerçevesinde yönetim kurulunun alacağı geri bırakma kararı ile belirlenen süre içinde yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 24.07.2020

 


Değerli üyemiz Sayın Emel Şatırlar’ın eşi Sayın İhsan Şatırlar beyefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum 04 Ağustos 2020 Salı (bugün) günü Karşıyaka Mezarlığında kılınacak olan ikindi namazının ardından Karşıyaka mezarlığında defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

 14 Temmuz 2020

            Değerli Üyelerimiz,

            Derneğimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 01.08.2020 Cumartesi günü saat 14:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 14:00 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

            Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan seçimi,
 4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2019-31/12/2019 dönemi

Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,

 1. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 2. Yönetim Kurulunun ibrası,
 3. Denetim Kurulunun İbrası
 4. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 5. Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 6. 2020 dönemi Bütçesinin görüşülüp onaylanması,
 7. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin görüşülüp karara bağlanması,
 8. Görüş ve öneriler,
 9. Kapanış.

 1. Sağlıklı, Huzurlu ve Mutlu Nice Bayramlar Geçirmenizi Dileriz.. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”mızın 101. yılı kutlu olsun.


   

  TBMM’nin açılışının 100. yılında, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

  ——————————————————————————————————————–

  Değerli üyelerimiz,
  Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Müzeyyen Demir’in annesi Sayın Sabiha Uluyurt hanımefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
  Merhume 8 Nisan 2020 Çarşamba (yarın) günü Karşıyaka Mezarlığı camiinde saat 12 de kılınacak olan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Müzeyyen Demir ve aile efradı ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
  Mekanı cennet olsun.
  MKVD Yönetimi

  ————————
  Değerli üyelerimiz, Değerli üyemiz Sayın Ayşe Arıak Tunaboylu ve değerli üyemiz Sayın Hasan Arıak’ın babası SAYIN YUSUF ATA ARIAK beyefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum 7 Nisan 2020 Salı (yarın) günü Karşıyaka Mezarlığı, Eski Camii (Mermerciler Camii)’nde saat 11’de kılınacak olan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında defnedilecektir. Merhuma allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

  MKVD Yönetimi

  ———————————————-

  18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Şehitlerimizi, Gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.


  29 NİSAN 2019

  Değerli Üyelerimiz,

  Derneğimiz olağan genel kurulu 14 Nisan 2019 Pazar günü yapılmıştır.
  Toplantıya katılıp varlıklarıyla dernek yönetimimize destek olan tüm üyelerimize bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyoruz.
  Toplantının ayrıntıları ekli Genel Kurul tutanağında görülebilecektir. Bilgileri olduğu üzere kuruluşundan bugüne iki yıl geçmesine ve bu arada ülkemizde yaşanan enflasyonun, maliyetleri yaklaşık %40’ın üzerinde arttırmış olmasına rağmen geçen yıl zam yapılmadan idare edilme cihetine gidilmiştir. Ancak bu yıl asgari ücretin %26 arttırılması nedeni ile aidatlarımızın bu oranda olmasa da yükseltilmesi durumu ile karşı karşıya kalınmıştır. Toplam bu iki yıl için 4.200 TL olarak uygulanmakta olan yıllık aidatın 4.920 TL olarak kabulüne ve 1 Mayıs 2019 Tarihinden itibaren bu aidatın 12 eşit taksitte 410 TL olarak ödenmesine karar verilmiştir.

  Değerli Üyelerimiz,

  Derneğimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi sizlerin ödemelerini zamanında yapmasıyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle aidatlarını yıllık olarak peşin ödeyen üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyor, Tüm üyelerimizden aidatlarını banka talimatı ile düzenli ödeme sureti ile zamanında yapmaları konusunda bir öneride bulunmak istiyoruz.

  Sağlıklı, mutlu, güvenli ve huzurlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle sizlere saygılar sunuyoruz.

  Ek: Toplantı Tutanağı

  MESA KORU VİLLALARI KORUMA GELİŞTİRME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

                  Derneğimiz Genel Kuruluna (107) kayıtlı üyemizden (22 yirmiiki) ‘sinin katıldığı görüldüğünden Tüzüğümüze göre toplantı yeter sayısının bulunduğunu Yönetim Kurulu Başkanı O.Ertuğrul ÖNEN açıklayarak açılış konuşmasını yapmış ve açılış konuşması sonrasında duyurusu yapılan aşağıdaki gündem maddeleri, değişiklik önerisi olmadığından aynen kabul edilmiştir.

  Genel kurul gündemi:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

  Gündemin 2 üncü maddesi gereğince Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

  1. Divan seçimi,
  2. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,

  Gündemin 3 nci maddesi gereğince divan başkanlığı seçimi yapılmış,
  Başkanlığa  Sayın Mehmet Koçlar
  Başkanvekilliğine Sayın Çetin Hangül
  Yazmanlığa Sayın Remziye Hülya Besim
  aday gösterilerek ve oybirliği ile seçilmişler ve toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkili kılınmışlardır.
   

  1. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2018-31/12/2018 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,

  Sayın Ertuğrul Önen Faaliyet raporunu okumuştur. Güvenlik, çevre, bakımı ve temizliği ve üçüncü şahıslarla münasebetlerle ilgili bilgi vermiştir. Üye sayısının artırılması konusunda bilgi verilmiştir. Dernek faaliyetleri ile ilgili web sayfası ve whatsapp hesabı ile ilgili bilgi verilmiştir. Dernek harcamalarının kontrolü konusunda bilgi verilmiştir.    

  1. Denetim Kurulu Raporunun okunması,

  Rapor ve bilançolar okunmuş ve katılanların görüşleri alınmıştır. Geçmiş yıl giderlerinin %85’e varan bölümünün güvenlik giderlerinden oluştuğuna dikkat çekilmiştir. Gazete ve süt dağıtımı konusunda bilgi verilmiş ve bu faaliyetlere ilişkin giderlerin genel giderler arsında ihmal edilebilecek kadar düşük bir meblağ teşkil ettiği ifade edilmiştir. Bahçe bakımı gibi ek hizmetlerin daha cazip koşullar ile sağlanıp sağlanamayacağı konularında değerlendirmeler yapılmış, mevcut durumda ve yasal giderler dikkate alındığında bu yıl için bunun sağlanamayacağı belirlenmiştir.

  1. Yönetim Kurulunun ibrası,

  Yönetim kurulu oy birliği ve teşekkürle ile ibra edilmiştir

  1. Denetim Kurulunun İbrası

  Denetim kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

  1. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,

  Açık oyla yapılması kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Ertuğrul  Önen, Mustafa Göklü, Sinan Çetinkaya, Osman Gözüm, Nehir Karadutlu Öztürk, Müzeyyen Demir ve Mehmet Tümer’ in, yedek üyeliklerine Gül Gençosman, Hıdır Çağlayan, Hatice Gülden Koçlar, Nuray Karancı, Alpay Ankara, Selahattin Düzbasan ve Sumru Noyan oy birliği ile seçilmiştir.

  1. Denetim kurulu asil üyeliklerine Hikmet Işık, Önder Karaduman ve Hıdır Takar; yedek üyeliklerine Çetin Hangül, Ali Karakurum ve Mehmet Koçlar oy birliği ile seçilmiştir.
  1. 2019 dönemi Bütçesinin görüşülüp onaylanması,

  2019 Bütçe Tasarısı oybirliği ile onaylanmıştır. Yıllık aidatın 4.920TL olarak kabulüne ve bu tutarın 1 Mayıs 2019’ dan itibaren aylık 410 TL olarak ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  1. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin görüşülüp karara bağlanması,

  Geç ödemelerde faiz uygulanmasının 2018 yılı için kaldırılmasına ve gelecek dönem için 2018 deki Genel Kurul’da öngörülen cezai şartın uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  1. Görüş ve öneriler,

  Yönetim kurulu üyelerden öneri beklediğini ifade etmiştir. Yeni üye katılımının sağlanması hususunda derneğe üye olmayan villa sahiplerinin/kiracıların beklentilerinin öğrenilerek bu beklentilerin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yeni üye katılımı konusunda tüm üyelerinin çevreleri ile iletişimde bulunmalarının beklendiği Yönetim Kurulu ve tüm üyelerce ifade edilmiştir. Çevre temizliği konusunda tüm komşuların iştiraki ile temizlik yapılacaktır.

  1. Kapanış.

  Genel Kurul Toplantı Tutanağı tarafımızdan müştereken imza altına alınmıştır. 14 Nisan 2019, Pazar.


  Değerli Üyelerimiz,

  18 Nisan 2019 tarihinde Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Lütfü ŞEVRAN, Fen İşleri Müdürümüz Sayın Saadettin Şarlayan ve Park Bahçeler Müdürümüz Sayın Zeynep Özen’e sitemizin sorunları ile ilgili yazmış olduğumuz ve aşağıda bilgilerinize sunulan yazılara istinaden, Bu gün Fen İşleri Müdürlüğünden gelen ekip ile Maviçam Caddesinde asfalt ve kaldırımlar ile ilgili yerinde tespitler yapılmış olup, konunun aciliyetle ele alınması hususunda bilgi verilmiştir. Dernek olarak sitemizin yollarının asfaltlanması işini takipte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.


  18 Nisan 2019
  Sayın Lütfü Şevran,
  Çankaya Belediyesi
  Başkan Yardımcısı
  İlgi: 19 Kasım 2018 tarihli mail mesajımız.

  Sayın Şevran,

  Yeni görevinizi içtenlikle kutlar, üstün başarılar dilerim.

  06 Ekim 2018 günü Sayın Anıl Sevinç‘le Derneğimizi ziyaretinizde üzerinde mutabık kalınan hususlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürü Sayın Zeynep Özen ile Fen İşleri Müdürü Sayın Sadettin Şarlayan’a gönderilen 18 Nisan 2019 tarihli yazılarımızın birer örneğini ekte bilgilerinize sunuyorum.

  Yardım ve destekleriniz için sitemiz adına peşin teşekkürlerimizi arz ediyorum.

  Saygılarımla,
  O. Ertuğrul ÖNEN
  Yönetim Kurulu Başkanı


   

  18 Nisan 2019
  Sayın Zeynep Özen,
  Çankaya Belediyesi
  Park ve Bahçeler Müdürü

  İlgi: 19.11.2018 tarihli mail mesajımız.

  06 Ekim 2018 günü Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Anıl Sevinç ve diğer belediye yetkilileri ile Derneğimizi ziyaretinizde üzerinde mutabık kalınan ve sitemiz sakinleriyle de paylaşılan;

  – Özellikle Maviçam Caddesi boyunca uzanan ve artık çim olma vasfını kaybeden yeşil alanların fazla su istemeyen çalı tipi bitkilerle kaplanması,

  – Okullar Bölgesinde esasen her türlü altyapısı bulunan ağaçlandırma alanının park statüsüne kavuşturulması, hususlarının uygun zamanın gelmiş olması dolayısıyla yerine getirilmesini beklediğimizi ifade ile sitemiz mensupları adına peşin teşekkürlerimizi sunarız.

  Saygılarımla,
  O. Ertuğrul ÖNEN
  Yönetim Kurulu Başkanı


   

  18 Nisan 2019
  Sayın Sadettin Şarlayan,
  Çankaya Belediyesi
  Fen İşleri Müdürü

  İlgi: 19.11.2018 tarihli mail mesajımız.

  06 Ekim 2018 günü Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Anıl Sevinç’in belediyeniz yetkilileri ile Derneğimizi ziyaretinizde üzerinde mutabık kalınan ve sitemiz sakinleriyle de paylaşılan;

  – Daha önce sitemiz dahilinde yollarımızın asfaltlanması ve kaldırımların yapılması sırasında cadde olduğu için uygulama dışında bırakılan ve artık Belediyeniz yetkisine terkedilen Maviçam caddesinin asfalt ve kaldırım yenileme işlerinin acilen ele alınmasını beklediğimizi ifade ile sitemiz sakinleri adına peşin teşekkürlerimizi sunarız.

  Saygılarımla,
  O. Ertuğrul ÖNEN
  Yönetim Kurulu Başkanı


   

  (MKVD) Mesa Koru Villaları Derneği

  2 Yaşında

  Mesa Koru Sitesi, dikkat ederseniz “sitesi” diyorum. Kentin yeni gelişen, en elit, en nezih yerleşim yerlerinden biri olmuştu. Geçmişte uzak diye ilgi görmeyen bu yer zamanla şehrin kargaşasından, gürültü ve trafiğinden bunalanlar için ideal koşullar sunan bir yer haline gelmişti.

  İşte benzer duygularla aile olarak biz de bu cazibeye kapıldık ve Mesa Koru’dan bir konut satın almaya karar verdik. Konut satış sözleşmesi ile birlikte önümüze bir sözleşme daha konuldu. “Bu nedir?” diye sorduğumuzda; bunun çevre bakımı ve güvenlik hizmetleri sunan MESA’nın yan kuruluşu KOSAŞ’la yapılması gereken bir sözleşme olduğunu belirttiler. Ben bu sözleşmeyi diğeri kadar isteyerek ve sevinerek imzaladım. Çünkü benim buraya taşınma tercihimin başında burada gördüğüm çevre düzeni ve site atmosferi en belirleyici etken olmuştu.

  Yıllarca bu sözleşmenin sunduklarından yararlandım. KOSAŞ’a karşı da yükümlülüklerimi zamanında ve eksiksiz yerine getirdim. Sözleşme sona erdikten sonra da aynı kararlılıkla KOSAŞ’ın aidatlarını ödemeyi sürdürdüm.

  Bunu yapan yalnız ben değildim. Aynı bölgede oturan komşularımızın önemli bir bölümü de benim gibi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiriyorlardı. Sonra ne oldu ise bir gün KOSAŞ, artık siteye hizmet vermeyeceğini açıkladı. Bir anda güvenlik ve çevre hizmetlerinden yoksun kalmıştık.

  Birkaç ay tam manasıyla bir kaos dönemi yaşadık. Kısa zamanda bölgenin sahipsiz kaldığını keşfeden seyyar satıcılar, kâğıt toplayıcılar, âlemciler, piknikçiler sokaklarımızda kol gezmeye başladılar.

  Aldıkları alkolün etkisiyle gece yarılarından sonra bira kutularıyla top oynama hevesine kapılanlar bile eksik değildi.

  Mesa Koru Sitesi site olma niteliğini hızla kaybediyordu. Kat Mülkiyet Kanunu hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle çözüm kolay görünmüyordu.

  Tek çözüm, bölgede oturan komşularımızın kendi çevrelerine sahip çıkma bilincine başvurmaktı. Görünen bu seçeneğe sıkı sıkıya sarılan beş-on öncü kişi zamanla çevrelerini ikna ederek bu sayıyı kısa zamanda 50-60’lara sonra yüzlerin üzerine taşıyarak Mesa Koru Villaları Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği’nin (MKVD) kuruluşunu sağladılar.

  İki yılı geride bırakan dernek site güvenliği açısından tam bir başarı sağlamıştır. Derneğin kurulduğundan bu yana site sınırları içerisinde hiçbir güvenlik olayına ve kriminal vakaya rastlanmamıştır.

  Kâğıt toplayıcılarının, seyyar satıcıların, piknikçilerin, alemcilerin siteye girmesi, bölgemizi kullanması tamamen önlenmiştir.

  Bir personel ve bir araçla, belediyenin hizmet verdiği dönemler arasında kalan zaman diliminde temizliğe destek olunmaktadır.

  İsteyen üyelerimize gazete, ekmek, süt dağıtımı yapılmaktadır.

  Başta belediyeler ve bunların kuruluşları ile bölgemize hizmet veren diğer kuruluşlarla iyi ilişkiler kurularak, bunların öngörülebilir bir plan dâhilinde hizmet vermeleri, olağanüstü koşullarda acilen olaya müdahaleleri sağlanmaktadır.

  Sitede oturanların küçümsenmeyecek bir bölümünün halen derneğe üye olmamakta direnmesini, doğrusu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ortalama eğitim düzeyi ve ortalama gelir düzeyi olarak Türkiye ve Ankara ortalamasının çok üstünde olan sitemizde bu direnci gelir ve eğitim eksikliği gibi nedenlere bağlayarak açıklamak mümkün değildir.

  Kaldı ki gelir ve eğitim düzeyi olarak bölgemizle kıyaslanamayacak bir kısım belde ve köylerde gönüllü dayanışma ile ortak amaçların pekâlâ gerçekleştirilebildiğinin örneklerini görmekteyiz. Bu hususun bir sosyolojik olgu olarak incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Ancak bir hizmeti hiçbir ücret ödemeden almak fırsatı varken bunu değerlendirmek dürtüsünün toplumumuzda maalesef yavaş yavaş paydasını genişletmesinin ipuçlarını MKVD özelinde de görmekteyiz.

  Üye olmamak için çeşitli nedenlere sığınanlar arasında, “nasıl olsa ben bu hizmeti ücret ödemeden de alabiliyorum” gerçeğini itiraf edemedikleri için kendilerinin bile inanmakta güçlük çektikleri suni gerekçelerle kendilerini kandırmaktadırlar.

  Ama, onlar için de bu yükü taşıyan biz komşuları ne yazık ki gerçeği görüyoruz ve onların gerekçelerini kabul edemiyoruz. Biz Eflatun’un “haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evlâdır” prensibiyle hareket ediyoruz.

  Komşularımıza hakkımız geçiyorsa da “ne yapalım onlar bizim komşularımız” deyip geçiyoruz.

  Ancak, halen derneğimize üye olmayan komşularımızın birçoğunun André Tardieu’nun “herkes dünyanın düzene girmesini ister, fakat çabayı komşularından bekler” felsefesiyle hareket ettiklerini görmek de bizleri üzüyor.

  Ben bir toplumun ve topluluğun gelişmişliğinin temel göstergesinin ortak amaçlar belirleyebilmek, bunun etrafında kenetlenmek ve gerekirse bu amaçlar için emek harcamak, fedakârlıkta bulunmak olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim yaptığımız da bu.

  Biz Türkiye’de ve dünyada birçok başarılı örneği görülen bir sivil toplum örgütü yarattık. Bunun etrafında birleştik ve çevremiz ve kendimiz için fayda üretmeye çalışıyoruz. Hepsi bu. İnanıyorum ki yavaş yavaş da olsa komşularımızın büyük çoğunluğu ile bu ortak yapının altında buluşacağız.

  Nice Yıllara MKVD


  DUYURU

  Değerli Üyelerimiz,

  Bilginiz olduğu üzere 1 Kasım 2017 tarihinde yaptığımız bir duyuru ile isteyen üyelerimize sabah gazete, süt ve ekmek servisi yapılmaktadır.

  Yaşlı, evden çıkmakta zorlanan üyelerimiz olduğu düşünülerek bu uygulama başlatılmıştır.

  Derneğimiz çalışanının sabahları kısa sürede gerçekleştirdiği bu hizmetin derneğimize bir külfeti bulunmamaktadır.

  Ancak, 14 Nisan 2019 günü yapılan Genel Kurulumuzda bir üyemizin evlere servis uygulamasına ilişkin eleştiri getirmesi nedeniyle bu uygulamanın sürdürülüp sürdürülmemesi hususunun üyelerimize sorulmasına karar verilmiştir.

  Lütfen en geç 30 Nisan Salı günü akşamına kadar sürdürülsün veya sürdürülmesin şeklindeki görüşlerinizi Whatsapp, email veya telefonla Derneğimize iletiniz.

  Çoğunluğun görüşleri doğrultusunda bu hizmetin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verilecektir.


   

  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

  Değerli Üyelerimiz,
  Derneğimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 04.04.2019 Perşembe günü saat 14:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.
  Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 14 Nisan 2019 Pazar günü saat 14:00 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.
  Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.
  GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Divan seçimi,
  4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
  5. Yönetim Kurulu tarafından 01/01/2018-31/12/2018 dönemi Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
  7. Yönetim Kurulunun ibrası,
  8. Denetim Kurulunun İbrası
  9. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  10. Denetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  11. 2019 dönemi Bütçesinin görüşülüp onaylanması,
  12. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin görüşülüp karara bağlanması,
  13. Görüş ve öneriler,
  14. Kapanış.


   

  Sayın Üyelerimiz,

  Kar ve buz ile mücadele için kullandığımız solüsyon firmasından kaynaklı sorundan dolayı Çankaya Belediyesinden temin edilen tuz Derneğimize ulaşmıştır.

  Belediyemize yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

   

  Ankara, 20 Aralık 2018

  Sayın Zeynep Özen
  Çankaya Belediyesi
  Park ve Bahçeler Müdürü

  6 Kasım 2018 tarihli ziyaretinizde söz verildiği üzere bölgemizdeki ağaçların budama işleri yapılmış bulunmaktadır.

  Tüm sakinlerimiz adına size ve çalışanlarınıza teşekkür ederim.

  Saygılarımla,
  O. Ertuğrul ÖNEN
  Başkan

  ——————————————————————————————

  Ankara 26.12.2018

  Sayın Rıfat Fuat CAN
  Çankaya Belediyesi
  Temizlik İşleri Müdürü

   Mesa Koru Üst Villalar Bölgemizde bulunan cadde ve sokaklarda Derneğimiz ekiplerine ek olarak yağan yoğun kar ve akabinde gelen buzlanma ile mücadelede erken alınan önlemleriniz ve göstermiş olduğunuz üstün gayret neticesinde ulaşım sekteye uğramadan yapılabilmiştir.

  Size ve şahsınızda bölgemizde görev alan başta Sayın Hıdır Durgun bey olmak üzere tüm personelinize derneğimiz üyeleri ve çevre sakinleri adına teşekkür ederiz.

   

  Saygılarımla,
  O. Ertuğrul ÖNEN
  Yönetim Kurulu Başkanı

  ——————————————————————————————

  Değerli Üyelerimiz,
  Bölgemizde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak aşağıdaki dilekçemizi ilgili kurumlara ilettik.
  Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

  MESA KORU VİLLALARI KORUMA GELİŞTİRME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
  Mesa Koru Sitesi Üst Villalar Bölgesi Çayyolu Çankaya Ankara
  24 ARALIK 2018
  Son aylarda sitemizin de içinde yeraldığı bölgede ve ağırlıklı olarak sitemizde sık sık elektrik kesintileri yaşanmaktadır.
  Sitemiz içinde sıkıntılara ve mağduriyetlere yol açan bu durumu en kısa zamanda düzelteceğinizi ümit ediyoruz. Çağımızda böylesine sık kesintilerin normal karşılanamayacağını ve özelleştirmenin ruhuna da uygun düşmediğini ifade etmek istiyoruz.
  Kasım sonundan buyana yaşanan kesintilerin tarih ve saatlerini ilişikte sunuyoruz. Kaldı ki bu sürelerin içinde de kesintilerin birkaç kez yinelendiğini ifade etmek isteriz.
  Gereği ve sonucundan bilgilendirilmemiz için bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

  27/11/2018 09:40 13:30 arası
  29/11/2018 22:00 22:20 arası
  21/12/2018 18:00 19:00 arası
  21/12/2018 19:50 20:00 arası
  22/12/2018 08:50 09:00 arası

  Sitemizin çevre düzeninin sağlanması için dernek olarak bizzat çaba gösterdiğimiz gibi Çankaya Belediyesi ile yoğun ilişki içerisinde çalışmaktayız.

  Belediye yetkililerinin bize verdikleri programa göre sokaklarımız her Çarşamba günü süpürge araçları ile süpürülecektir. Ayrıca aynı gün 12-14:30 saatleri arasında temizlik ekipleri de araçların ulaşamadığı noktalar için sahada olacaktır.

  Bu çalışmaların imkanlar dahilinde her hafta Çarşamba olacağı ifade edilse de zaman zaman 10 gün veya 2 haftalık periyotlarla da olabilecektir.

  Bahçe atıklarının kapalı bir torba içinde sokak kenarlarına bırakılması halinde bu atıklar haftanın 5 günü belediye araçları tarafından toplanacaktır.

  Ara sokaklarda oturanlar bu torbaları Maviçam sokağının kenarına bırakırlarsa bunun kendilerine bir kolaylık olacağı ifade edilmiştir.

  Öngörülen bu programda hava muhalefeti nedeniyle aksamalar olabileceği doğaldır.

  Belediye tarafından bize verilen bu programda her hangi bir değişiklik olduğu takdirde Dernek tarafından siz değerli üyelerimizle bu bilgiler paylaşılacaktır.

  ————————————————————————————————-

  Değerli Üyelerimiz,

  I-Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyelerimizden bir grup 22.Ekim.2018 Pazartesi
  günü Çankaya Belediye Başkanını ziyaret etmiş, Üst Villalar Bölgesinin sorunları kendilerine
  iletilmiş ve  yapılan görüşmeler sonunda Belediye Başkanı’nın Bölgemizin sorunlarının çözümü
  hakkındaki olumlu karaları memnuniyetle  karşılanmıştır. 
  II- Yapılan  ziyaret sonrası, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Anıl Sevinç, Temizlik
  İşleri Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü, Veteriner İşleri Müdürü ve Fen İşleri Müdür
  Yardımcısı’ndan oluşan bir heyet ile 6.Kasım.2018 günü, yapılacak işleri görüşmek için,
  Derneğimizi ziyaret etmişlerdir. Derneğimizde yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız
  ve üyeleri hazır bulunmuş, toplantıya Koru Mahallesi Muhtarı Sayın Türkan Yener de
  katılmıştır.

  Yapılan görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

  • Maviçam Caddesi çevresi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir; bu düzenleme daha az sulama gerektiren çalı bitkileri kullanılarak yapılacaktır.
  • Çevre yeşil alan sulaması Çankaya Belediyesi “tanker ile sulama program”na alınacak ve  düzenli sulama sağlanacaktır.
  • Yol kenarı ağaçların budanmasına 15. Kasım.2018’den itibaren başlanacaktır.
  • Okullar bölgesindeki yeşil alan 2019 programına alınarak park haline getirilecektir.
  • Çevre temizlik programı Derneğimize verilecek, 2019 yılında alınacak yeni kadrolar ile daha kapsamlı çevre temizliği gerçekleştirilecektir.
  • Kasım.2018 günü asfalt yama ekibi bölgemizdeki asfalt onarımlarına başlayacaktır.
  • Maviçam Caddesinin yeniden asfaltlanması ve kaldırımlarının yapılması işi 2019 yılı programına alınarak gerçekleştirilecektir.

  III-Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışma ve temaslar sonunda Üst Villalar
  Bölgesi 24 Ekim 2018 Çarşamba günü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince ziyaret
  edilmiş, bu ziyarette Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden bir grup da hazır bulunmuştur.
  Kasım  2018 ayı sonunda ağaç  budama ve dikimi yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

  Bilgilerinize sunarız.

  ————————————

  Değerli Üyelerimiz, Son günlerde sıklıkla yaşanan su kesintileri ve su basıncındaki azalma ile ilgili, Dernek olarak ASKİ nezdinde teşebbüste bulunduk, konu ile ilgili gelişme oldukça sizlere bilgi vereceğiz.

  ——————————————

  Değerli üyelerimiz,

  Maviçam Sokağının Ali Rıza Bey Ormanı çıkışına yakın bir evde maalesef bir hırsızlık olayı olmuş ve konu polise de intikal etmiştir.

  Üyemiz olmayan bu evde cereyan eden bu ürkütücü olayın benzerlerinin yaşanmaması için birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışma içerisinde bulunmamızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür.

  Geçen tatil döneminde üyelerimizin evlerinde hiçbir müessif olayın yaşanmaması bizi mutlu etmiştir. Bu tatil döneminde de üyelerimizin zarara uğrayabileceği herhangi bir olay yaşanmaması en büyük dileğimizdir.

  Ancak, dilekten öte önlem almamız gereğini de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Tüm evlerimizin bir alarm sistemi ile korunması birinci önceliğimizdir. Bir bu kadar önemli olan bir diğer önceliğimiz ise bu alarm sistemlerinin güvenliğin telefonuna yönlendirilmesidir. Alarmınızın çalması halinde güvenliğin saniyeler içerisinde olay yerine intikal ederek duruma el koyması ile güvenlik önlemleriniz bir anlam ve değer kazanacaktır.

  Tüm üyelerimizin bu hatırlatmalarımızı da dikkate alarak önlemlerini alacakları umudu içerisinde rahat, huzurlu ve gözleri arkada kalmayarak bir tatil geçirmelerini dileriz.

   

  ——————————————

  16 Nisan 2018

  Değerli Üyelerimiz,

  Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 15.04.2018 günü yapılmıştır.

  Toplantıya katılıp varlıkları ile Derneğimize ve Yönetimimize destek olan tüm üyelerimize bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyoruz.

  Yapılan toplantıda derneğin faaliyetleri, gelir gider tablosu, bilançosu ayrıntılı bir şekilde müzakere edilmiş, bilahare denetim kurulu raporu okunmuş ve derneğin faaliyet ve hesaplarında yasaya tüzüğe aykırı bir durum olmadığı tespiti ifade edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

  Yeni dönem bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda piyasada yaşanan fiyat artışlarına karşın Yönetim Kurulunun teklifi üzerine aidatın geçen yılki düzeyde kalmasına, yıllık 4200 TL olarak kabul edilen bu aidatın 350 TL’lik 12 eşit taksitle ödenmesine, peş peşe üç aya ait taksitin ödenmemesi durumunda tüm aidat taksitlerinin muaccel hale gelmesine ve gecikmeler için %5 Gecikme faizi uygulanmasına karar verilmiştir.

  Gelecek faaliyet yılımızın üyelerimiz için mutluluk, sağlık ve esenlik içinde geçmesi dileğiyle keyfiyeti bilgilerinize sunarız.

  —————————————————————————————————————-

  11 Nisan 2018

  Değerli Üyelerimiz,

  Güvenliğiniz açısından araç plakalarınızı 2018/Mayıs ayı sonuna kadar güvenliğe bildirmenizi, üye olmayan komşularınızın tanıdığınız plakalarını da güvenlikle paylaşmanızı,

  Sizlere dağıtılmış olan yapışkanlı MKVD logolarını araçlarınızın ön camına yapıştırmanızı rica ederiz.


  KOSAŞ’dan hizmet alımına ilişkin olarak sürdürülmüş olan müzakereler ve yazışmaların sonucunda söz konusu şirkete gönderilen  26/03/2018  tarihli yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  KOSAŞ Konut Servisi İnş. Eml.Nak. Tem. Hay. Gıda ve Spor Tesisleri A.Ş.
  Mesa Koru Sitesi Ihlamur Cad. No: 28 06810 Çayyolu/ANKARA

  Bildiğiniz üzere, Derneğimizin kurulduğu 2017 Haziran ayında Şirketinizden hizmet alma talebimiz “yukarı villalar bölgesine hizmet verilmeyeceği” bildirilerek reddedilmiştir.

  Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerimizden bir grup Mesa Yönetim Kurulu Başkanı’nı ziyaret ederek kendisi ile Kosaş A.Ş.’nden hizmet alma telebimiz konusunda  görüşmüştür. Bu görüşme sonrasında Kosaş A.Ş.’den  Derneğimize gönderilen 7.6.2017 tarihli yazının eki teklifte, güvenlik kapsam dışı bırakılarak, sadece çevre bakımı, temizliği ve kar ve buzla mücadele bedeli olarak aylık 48.216.- TL’lik bir talepte bulunulmuştur.

  Bu teklife güvenlik hizmetleri eklenince üye başına yaklaşık aylık 750 TL ödeme gerekeceği nedeniyle teklifiniz yüksek bulunmuş ve uygun görülmemiştir.

  Bu tarihten sonra Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri çeşitli zamanlarda  şirketiniz  yetkilileri ile bir araya gelerek ihtiyacımız olan hizmet alımının kapsamını kendilerine izah etmişlerdir. Bu temaslar sürecinde şirketinizin Derneğimize gönderdiği 7.12.2017 tarihli teklif yazısında her villa (üye) için aylık KDV dahil 275 TL bedel talep edilmiştir. “Güvenliğimizin hali hazır düzeyinin, korunması, çevre ve güvenlik esaslarının aramızdaki düzenlenecek sözleşmede yeralması koşuluyla Kosaş A.Ş.’nin teklifini görüşmeye değer bularak, Kosaş A.Ş. ile  işbirliği yapmaya ve hizmet almaya hazır olduğumuz  9 Ocak 2018 tarihinde gönderdiğimiz yazıda  şirketinize bildirilmiştir; bu husus ayrıca  üyelerimize de duyurulmuştur.

  Ancak, verilen bu tekliften 1 ay kadar sonra 16.1.2018 tarihinde şirketiniz bu defa derneğimize yeni bir teklif göndererek 59.250.- TL (KDV dahil) yıllık ücret talebinde bulunmuştur. Yani her villa için neredeyse daha önceki teklifin iki katı kadar bir bedel talep edilmiştir.

  Bunun üzerine hemen ertesi gün 17.1.2018 tarihinde şirketinize gönderdiğimiz yazımızda yapılan bir telefon görüşmesine de atıfta bulunarak üst villalar bölgesinde yer alan tüm evlerin ücretlerinin derneğimiz tarafından karşılanması gibi bir durum yaratan bu talebinize itirazla:

  “Size vereceğimiz ödeme taahhüdü üyelerimizle sınırlıdır.

  Bize, üyemiz olmayan bölgemiz sakinlerini ikna edebileceğinizi ifade etmiş olduğunuz için bizde bu sisteme girmeye onayımızı bildirmiştik.

  Durumun buna göre yeniden değerlendirilmesi”

  Sözleriyle pozisyonumuzu ifade ettik.

  Bunun üzerine şirketinizden 2.2.2018 tarihinde yeni bir teklif aldık. Bu kez güvenlik, çevre bakımı, temizlik, kar ve buzla mücadele hepsi dahil olmak üzere talep ettiğiniz ücret KDV dahil 300 TL idi. Biz bu teklifinizi de ciddiye alarak yönetim kurulu üyelerimizden ikisini sizlerle müzakere için tam yetkiyle görevlendirdik. Arkadaşlarımız çalışarak bir sözleşme metni hazırlayıp size sundular.

  Ancak tekrar karar değiştirmiştiniz. Bu kez güvenlik hizmetlerine hiç karışmak istemediğinizi, sadece çevre düzenlemesi, bakımı, temizlik, kar ve buzla mücadele için teklif verebileceğini söyleyerek bu defa bu hizmetler için KDV dahil aylık 23.650.- TL’lik bir teklifle karşımıza çıktınız. Yani güvenlik faturasını da eklediğimizde bu teklifin de kabul edilebilir tarafı yoktu.

  Değişik evrelerinde farklı yöneticilerinizle yapılan görüşmeleri de bir tarafa bırakırsak, bu kronolojik yazı trafiği göstermektedir ki biz hep aynı yerde durmuşuz, sizden ise bu sabit duruşumuza karşın çok farklı, birbirleriyle çelişen teklifler almışız.

  Bu derneğin üyeleri onlarca yıl Kosaş’tan hizmet almıştır ve Kosaş’a yükümlülüklerini en sadıkane bir şekilde yerine getirmiştir.

  Dolayısıyla bizleri ve üyelerimizi  bu tespitlerimizden dolayı lütfen Kosaş karşıtı gibi algılamadan söylediklerimizi değerlendirmenizi bekleriz.

  Bizim tek amacımız bu güzel bölgeyi itin, uğursuzun kol gezdiği, sahipsiz, bakımsız, özensiz bir hale gelmekten kurtarmaya çalışmaktır.

  Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aynı bölgede yaşayan ve sorumluluk hissi taşımayan   komşularımızın canı sağ olsun.

  Son söz

  Derneğimize ihtiyaçlarımızı karşılayacak gerçekçi, makul bir teklifle gelmeniz durumunda teklifiniz değerlendirilmeye ve sizlerle çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha ifade etmek isteriz.

  ACİL VE ÖNEMLİDİR.

  23.03.2018

  Değerli Üyelerimiz,

  Derneğimizin 18.06.2017 tarihinde yapılan kuruluş genel kurulunda alınan kararlar arasında üyelerimizin aidat borçlarını zamanında ödememeleri halinde aylık %5 gecikme faizi alınması hususu da bulunmaktadır.

  Takdir edersiniz ki Derneğimizin sizlere verdiği hizmetlerin aksamaması kadar üyelerimiz arasında adaleti sağlamak açısından da aidatların zamanında ödenmesini sağlayacak önlemler gereklidir. Sırf hizmetler aksamasın diye büyük özveride bulunarak 1 yıllık aidatları peşinen yatıran üyelerimiz bulunduğunu ve bu durumu özelliklede onların hakketmediğini vurgulamak isteriz.

  Derneğimizin yeni kurulmuş olması ve ilk faaliyet yılını idrak ediyor bulunması itibariyle, bizler yönetim kurulu olarak 05 Nisan  2018 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan genel kurula kadar ödenmesi gereken tüm borçlarını ödeyerek derneğe borcu kalmamış olan üyelerimiz için ilk yıl uygulanması gereken gecikme faizlerinin bu defaya mahsus olmak üzere alınmamasını genel kurulumuzun onayına sunacağız.

  Bu itibarla, Derneğimize aidat borcu bulunan tüm üyelerimizin en geç 04 Nisan 2018 tarihine kadar bu borçlarını ödeyerek kapatmaları önem taşımaktadır.

  Aksi takdirde, tercihimiz olmamasına rağmen, gecikmiş tüm borçların aylık %5 gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi zarureti doğacaktır.

  Değerli üyelerimiz,

  Bu son fırsatı değerlendirerek borçlarınızın 04 Nisan 2018 tarihinden önce tamamen ödenmesini önemle rica ederiz.


  19/03/2018

  Değerli Üyelerimiz

              Derneğimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 05.04.2018 Perşembe günü saat 11:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılacaktır.

              Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 15 Nisan 2018 Pazar günü saat 11:00 de aynı adreste gerçekleştirilecektir.

             Siz Sayın Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

   

  GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Divan seçimi,
  4. Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi,
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun , Gelir Gider Tablosu ve Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
  7. Yönetim Kurulunun ibrası,
  8. Denetim Kurulunun İbrası
  9. 2018 dönemi Bütçesinin görüşülüp onaylanması,
  10. Ayrılan üyelerle ilgili takip edilecek hukuki yolun belirlenmesi,
  11. Geç ödemelerde tahakkuk ettirilecek gecikme faizlerinin ilk yıla mahsus olmak üzere uygulanmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
  12. Görüş ve öneriler,
  13. Kapanış.

  08/03/2018

  Değerli Üyelerimiz,

  Bölgemizde ihtiyaç duyulan hizmetlerin topluca ve ekonomik şekilde temin edilebilmesi için kayda değer bir süredir KOSAŞ ile görüşmeler yapılmıştır. Burada, öncelikle tüm Mesa Koru Bölgesine topluca hizmet temin edilmesi ve böylece birim maliyetlerin düşürülmesi amaçlanmıştır. MKVD süreç boyunca yapıcı ve teşvik edici bir tutum benimsemiştir. Sürecin başlangıcında, Üst Villalar Bölgesi özelinde, MKVD üyesi olmayan evlerin KOSAŞ tarafından ayrıca sözleşme yapılarak sisteme dahil edilebileceği bizzat kendileri tarafından belirtilmiştir. Keza, MKVD, anlaşma sağlanması halinde kendi ödeme yükümlülüğünün yalnızca üye sayısı ile orantılı olacağını vurgulamıştır. Ancak son haftalar içinde KOSAŞ’ın bölgemizdeki hizmet bedellerinin tamamını MKVD den tahsil etme eğiliminde olduğu görülmüştür.

  Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere süreç boyunca farklı tarihlerde, farklı hizmet kapsamları için KOSAŞ Üst Villalar Bölgesi için birbirleriyle hiç örtüşmeyen farklı teklifler vermiştir. Bu teklifler basitleştirilerek aşağıya çıkarılmıştır.

  MKVD üye sayısı dikkate alındığında, üye başına mali yükün, örneğin güvenlik hizmetlerini içermeyen Haziran 2017 teklifine göre 440TL, sulamayı içermeyen Ocak 2018 teklifine göre de 540TL olduğu görülür. Tekliflerin tamamı incelendiğinde, tüm hizmetlerin temin edilebilmesi için üye başına mali yükün en iyi ihtimalle aylık 530TL mertebesinde olacağı, bunun kabaca 320TL sinin güvenlik hizmetlerinden, 210TL lik kısmının diğer hizmetlerden (ortak alanların sulanmasında kullanılacak olan suyun temin maliyeti hariç olmak üzere) kaynaklanacağı söylenebilir. Bu koşullar altında KOSAŞ ile herhangi bir uzlaşmaya varılamamıştır. Bilgilerinize sunulur.

  ———————————————————————————

  Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Rengin Saltık’ın organizasyonu ile Kadın üyelerimiz ve üye eşlerinin katılımı ile semtimizde ki Filika Pastanesinde yapılan toplantı çok samimi ve yapıcı bir bilgilendirme ortamı içerisinde geçmiştir. 

  Sayın Rengin Saltık’a bu özverili girişiminden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal faaliyetlerin gelecekte de devamı en büyük dileğimizdir.


   

  Değerli Üyelerimiz,

  Birlik ve beraberliğimizin ve yaşadığımız yere sahip çıkma bilincimizin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz.

  Nitekim sitemize hizmet vermeyi durduran KOSAŞ A.Ş. Derneğimizle de temasa geçerek yeniden hizmet vermek üzere talepte bulunmuştur.

  Koşullarda anlaşabildiğimiz, üyelerimiz açısından hizmet kalitesi ve maliyet açısından bir avantaj sağlayabildiğimiz takdirde yönetim kurulu olarak KOSAŞ’la çalışmaya olumlu yaklaşmaktayız.

  Zira, bizim amacımız güvenliğimizi ve çevre düzenimizi en uygun koşullarda sağlamaktır.

  Bu koşulları eğer bize sağlayabilecekse, esasen sitemize geçmişinden bu yana hizmet veren KOSAŞ’la işbirliği yapmamızda da bir sakınca görmemekteyiz.

  Gelişmelerden sizi haberdar etmeye devam edeceğiz.


  Değerli Üyelerimiz

  Maviçam Caddesine sınır ve okullar bölgesine bitişik Çankaya Belediyesi Ağaçlandırma Alanının, Park statüsüne geçirilerek burada sürekli görevli bulundurulması ile aydınlatılmasının sağlanması yönündeki resmi talebimiz Çankaya Belediyesi yetkililerine intikal ettirilmiştir.

  Bu konunun çözüme kavuşturulmasının takipçisi olacağız ve gelişmelerden sizleri de bilgilendireceğiz.

   


   

  MEVCUT DURUM VE YOL HARİTASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

  MKVD nedir?

  Mesa Koru Üstvillalar Bölgesi’ndeki yönetim boşluğu ve fiziki başıboşluğu gidermek için başka hiçbir yol veya yöntem bulunmaması sebebiyle, bu bölgede ev sahibi olan veya kiracı olarak oturanların gönüllü katılımla oluşturduğu bir dernektir.  

  MKVD’ nin amacı?

  MKVD benzer niteliklere sahip herhangi bir sitede olması gereken temel hizmetleri sağlayarak yaşanabilir bir çevre oluşturmayı ve bunu sürdürebilir kılmayı amaçlar. Özetle; 

  • Sitemizin güvenli ve huzurlu bir yaşam yeri olmasını, 
  • Çevresinin bir siteye yakışır şekilde bakımlı kalmasını, 
  • Sokaklarının, kaldırımlarının temiz olmasını, 
  • Site niteliğini kaybederek evlerimizin değer kaybına uğramamasını, kira getirilerinin düşmemesini 

  amaçlamaktadır. Nihai amaç, diğer bölgelerdeki villalar ve bloklarla yeniden biraya gelebilmek ve yukarıda sıralanan amaçları daha büyük çapta gerçekleştirmektir. Bu yolla, aidatları mümkün olan asgari düzeye çekmek de mümkün olacaktır.

  MKVD neler yapmıştır?
  MKVD, Mayıs 2017 de kurulmasından itibaren geçen 6 aylık süre içinde şu faaliyetleri gerçekleştirmiştir:

  BAŞARILANLAR

  A. KURULUŞ VE YAPILANMA 

  Sınırlı sayıdaki kişinin bireysel çabaları ve bireysel imkanlarını seferber etmeleri sonucunda (hukuki ve sekreterya hizmetleri, kamu kesimindeki ilişkilerin kullanılması, doğrudan personel temini, 3. kişilerden bedelsiz temin edilen mal veya hizmetler, bazı giderlerin şahsen karşılanması gibi), prosedürlerin takip edilerek sonuçladırılması ile MKVD kurulmuştur. İlk Genel Kurul toplantısında 7 asil 7 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu göreve atanmıştır. Bu kişilerin MKVD nezdinde maddi veya ayni fayda sağlaması (ücretlendirme, aidat ödememe vb.) dernek tüzüğü uyarınca olanaksız kılınmıştır. 

  Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmış (Başkan, Başkan Vekili-Sayman, Sosyal ve İdari İşler, Planlama, Dış İlişkiler, Teknik İşler, İletişim Faaliyetleri), yetki kullanma esasları belirlenmiştir. 

  SONUÇ: İhtiyaç duyulan tüm faaliyet  ve hizmetlerin temini için önşart olan yasal dayanak ve kurumsal altyapı teşkil edilmiş, geleceğe umutla bakabilme umudu yakalanmıştır. Kötüye gidiş durdurulmuş, iyileştirme sürecine girilmiştir. 

  B. İLETİŞİM

  1.  MKVD’nin tamamıyla şeffaf olması ve her üyemiz Derneğin her kuruşunu takip etmek hakkına ve imkanına sahip olması prensip olarak belirlenmiştir. 
  2. Sitede ikamet edenlerin verilerini içeren bir veri tabanı, bazen gruplar halinde bazen teker teker olmak üzere bir araya getirilerek derlenmiştir. Tüm iletişimde ve üye kazanma çalışmalarında başlıca kaynak olarak kullanılagelmektedir. 
  3. Farkındalık yaratmak için sticker ve afişler tasarlanmış, üretilmiş ve uygun noktalara yerleştirilmiştir. MKVD’yi tanıtım ve üyeliğe davet niteliğindeki farklı içeriklere sahip yazılar hazırlanarak defalarca kapı kapı dağıtılmıştır. 
  4. Derneğimiz için bir web sitesi oluşturulmuştur (mkvd.org). Bu siteden derneğimizin duyuruları, tüzüğü, çalışmaları takip edilebilmektedir. Ayrıca, üyelerimiz şifre ile girdikleri takdirde, periyodik olarak güncellenmekte olan tüm dernek gider ve gelirleri, üyelerin aidat ödeme durumları gibi bilgileri alabilmektedir.
  5. Whatsapp uygulaması cep telefonu üzerinden önemli bilgilendirmelerin ve paylaşımların yapıldığı  gruplar oluşturulmuş olup etkin şekilde kullanılmaktadır. Aynı amacın yanı sıra üyelerin taleplerini/görüşlerini de alabilmek için info@mkvd.org e-posta adresi kullanılmaktadır. 
  6. Tanınırlık ve MKVD hizmetlerine erişim imkanı sağlamak açısından, üyelerin evlerine üyelik levhaları ve araçları için etiketler üretilerek dağıtılmıştır.  
  7. Üye sayısının bölgemizde oturanların tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar sürmektedir. Böylece, önümüzdeki dönemde üyelerimizin aidat yükü hafifleyeceği gibi; derneğimizin vereceği hizmetlerin çeşit, boyut ve kalitesi de artacaktır. 

  SONUÇ: 6 ay gibi bir süre içinde bölgemizdeki 192 evin 118 i MKVD’ye üye olmuştur. 

  C. GÜVENLİK 

  1. Yaz tatili sezonu başlamadan hemen önce, Maviçam Sokağının iki ucunda bulunan sitemizin giriş çıkış noktaları, buralarda oluşturulan sabit güvenlik noktaları ile kontrol altına almıştır. 
  2. Site içi kamera, kayıt sistemleri ve güvenlik telefonundan oluşan dijital sistem devreye alınmıştır.  
  3. Bir devriye aracı sokaklarda oluşturulan kontrol noktalarına mutlaka uğrayarak tüm sitede sürekli devriye gezmektedir.
  4. Sitemizin giriş ve çıkışlarına bariyer kurularak site imajı güçlendirilmiştir. 
  5. Güvenlik hizmetleri 3 personelle 7/24 aralıksız sürdürülmekte, sokaklarımız sabit kameralarla 7/24 takip edilmekte ve kayda alınmaktadır. 
  6. Üyelerin güvenlik ekibine 7/24 ulaşabileceği bir mobil telefon tahsis edilmiş ve üyelere bildirilmiştir.
  7. Dileyen üyelerimizin bireysel güvenlik sistemleri yukarıda anılan sistemle entegre edilmiş ve olay halinde dakikalar içinde yerinde müdahale imkanı sağlanmıştır.

  SONUÇ: Alınan bu önlemler sayesinde bu yaz döneminde hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, kriminal olaya tanık olunmamıştır. Keza, sokaklarımız seyyar satıcılardan, dilencilerden, kağıt toplayıcılardan ve yeşil alanlarımız piknikçilerden, alemcilerden kurtarılmıştır. 

  D. ÇEVRE 

  1. Yaz mevsimi süresince bedeli derneğimizce ödenerek tankerlerle aralıklı sulama yapılmıştır. Yetişemediğimiz hallerde Belediye ile iyi ilişkiler kurularak onlar devreye sokulmuştur. 
  2. Hastalanan ağaçlar tespit edilerek ilaçlanmıştır. 
  3. Bölgemizi çevreleyen yeşil alanlarda katlanılmaz boyutlara varan kirlilik giderilmiştir. 
  4. Yeşil alanlardaki, kaldırım kenarlarındaki yabani otlar temizlenmiştir. 
  5. Derneğimize bir küçük kamyonet alınmış, bununla temizlik ve çevre hizmetlerine destek olunmuştur. Kışın da kar ve buzla mücadele hizmetlerinde kullanılacaktır.

  SONUÇ: Hiçbir hazırlığımız olmadan karşı karşıya kalınan duruma rağmen %100 başarılı olunamasa da ortak yeşil alanlarımızın gelecek ilkbahara ulaşması sağlanmıştır. Bahardan önce kalıcı bir çözüme ulaşılması için süreç başlatılmış olup takip edilmektedir. 

  E. DİĞER HİZMETLER

  1. Özellikle kış aylarında kullanılamaz durumda olan güvenlik kulübelerinin ve kameraların tamamına elektrik temini yapılmış ve bunlar işlevsel hale getirilmiştir
  2. Site girişindeki büyük kulübe elden geçirilerek Dernek hizmetine sunulmuştur. 
  3. Bir görevli istihdam edilerek, Belediyece yeterli özen gösterilmeyen kaldırım, yeşil alan temizlik ve bakım işlerine destek verilmiştir. 
  4. Dileyen üyelere, herhangi bir hizmet ücreti almaksızın ekmek, gazete, süt gibi temel ihtiyaç maddelerinin her sabah temin edilmesine Kasım 2017 itibarıyla başlanmıştır. 

  SONUÇ: Çeşitlendirilen hizmetlerle sitemizdeki yaşam kalitesini arttırıcı yönde katkılar sağlanmıştır. Zaman içerisinde ve imkanlar elverdiğince bunlara yenileri eklenecektir.  

  BUNDAN SONRASI

  1. Sulama suyu temini: Ortak alanlarda şebeke suyu ile sulama yapmak hem yüksek maliyetli hem de elverişliliği tartışmalı bir konudur. Çankaya Belediyesi kısa süre önce sitemizin yakınında bir sondaj yaparak yeraltısuyuna ulaşmıştır. Ortak yeşil alanlarımızın da bu kaynaktan sulanabilmesi için en üst düzeyde temaslar kurulmuş ve olumlu görüş alınmıştır. Konu yakinen takip edilmektedir. 
  2. Altyapı tesisleri: İndirimli elektrik temini ve fiber internet kablolaması için ilgili kurumlara başvurular yapılacaktır.
  3. Bahçe bakım hizmetleri: Üyelerimizin talepleri doğrultusunda, dileyenlerin ilgili bakım ve sulama hizmetlerini sistematik ve uygun fiyatlı bir şekilde alabilmeleri için hizmet sağlayıcılardan yıl boyunca bakım ve sulama için ayrı ayrı olmak üzere m2 bazlı teklifler toplanmaktadır. Kısa süre içinde üyelere duyuru yapılacaktır. 
  4. Karla mücadele: Kış aylarında sokaklarımızda yaşanan kar ve buzlanma sorunları aşikardır. Sorun sadece sokakları değil, evlerin sokakla olan bağlantılarını da içermektedir. Satın alınan küçük bir kamyonetten karla mücadelede; eritici solüsyon dökmek, kar küremek, malzeme taşımak vb. gibi çok yönlü fayda sağlanacaktır. Sarf malzemeleri için fiyat teklifleri toplanmaktadır.  
  5. Üye sayısının arttırılması: Üye sayımızın üst villalar bölgesinde oturanların tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Bu amaçla üyelerimiz arasından oluşturulan bir çalışma grubu ilk etapda üye oranının 2/3 e ulaşması (ara hedef) için bir girişim başlatmıştır. Bir sonraki ara hedef şimdiden %75 olarak belirlenmiştir. 
  6. Ekipman/donanım: Özellikle çevre ve temizlik hizmetlerinin hızlı ve maliyet etkin şekilde sağlanabilmesi için en uygun yöntemlerin belirlenebilmesi ve tedarik edilmesi için sürekli bir inceleme ve bilgilenme süreci yürütülmektedir. 

   

  Daha güzel bir sitede hep beraber yaşayacağımız günlerde görüşmek üzere. 

   


  16 Kasım Perşembe günü itibariyle evlere servis başladı.

  EVLERE SERVİS UYGULAMA KOŞULLARI

  • Üyelerimize yönelik gazete, ekmek ve süt dağıtım hizmeti 16 Kasım 2017 gününden itibaren başlayacaktır.
  • Bu hizmet için Derneğimize ve Dernek görevlisine ekstra bir ödeme yapılmayacaktır.
  • Hizmet almak isteyen üyelerimiz, hizmeti almak istediklerini en geç 13 Kasım akşamına kadar telefonla (Cenk SONGÜR 5363660011) Mail ile (info@mkvd.org.tr), Whatsapp veya bağlantıda yer alan google form  üzerinden kaydettireceklerdir.
  • Hizmeti alanlar dernek görevlisine tercihlerine göre 15 günlük veya bir aylık alım bedellerine denk gelecek şekilde avans vereceklerdir.
  • Tercihe göre avans ödemeleri bildirilecek hesaba da yapılabilecektir.
  • Avans kullanıldığında yenilenecektir.

  Verilen bu hizmette yaşayabileceğiniz her türlü sorunu, size yardımcı olabilmemiz için bize duyurmakta tereddüt etmeyiniz.

  Sağlıklı ve mutluluk dolu günler dileriz.

   ————————————————————————-

   

   

  Faaliyetlerimiz – Fotoğraf Galerisi

  MKVD Logosu: Bu logo altında birleştik yeniden site olduk.

   

  Çağrı Afişi: Tüm komşularımızı aynı amaç etrafında birleşmeye davet ediyoruz.

   

  Güvenliğimiz sağlandı: Komşularımızla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. 

   

  Çevreye Özen: Görevlimiz Okan Demir tüm yeşil alanlarımızı, sokaklarımızı temiz ve sağlıklı tutmak için çalışmaya başladı.

   

  Dernek Aracı: Farklı alanlarda sitemize ve üyelerine yönelik fayda sağlamak üzere satın alınan aracımız hizmete girdi.