Denetim Kurulu

Hikmet Işık
Önder Karaduman
Hıdır Takar

Yedek Üyeler: Çetin Hangül, Zergün Korutürk, Ali Karakurum