Amacımız – Faaliyetlerimiz

Derneğin amacı;

 1. Ankara ili Çankaya ilçesi Koru mahallesinde yer alan Mesa Koru Villalarının sakinleri arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirerek, onların birlik ve beraberlik içerisinde güvenlik, altyapı, çevre ve sosyal konulardaki ihtiyaçlarını bizzat veya hizmet alımı suretiyle karşılamak,
 2. Mesa koru sitesi Villalar bölgesinin geçmişten gelen iyi isminin ve prestijinin alınacak önlemlerle korunması ve yükseltilmesi suretiyle, site olma vasfının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile evlerin göreceli olarak değerlerinin ve kira getirilerinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak,
 3. Mesa Koru Villalar bölgesinde sosyal dayanışmayı, komşuluk ilişkilerini destekleyerek huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak,

olarak belirlenmiştir.

AMACA YÖNELİK FAALİYETLER:

 1. Güvenlik gereksinimini karşılamak için altyapı oluşturmak ve üyelerinin oturduğu bölgenin güvenliğini sağlamak
 2. Mesa koru Villalar bölgesinin temizlik, yeşil alan, bitki dikim ve bakımı hizmetlerini vermek.
 3. Üst maddelerde öngörülen hizmetleri maliyet olarak elverişli olması halinde başka firma ve kuruluşlara yaptırmak.
 4. Üyelerinin arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kermesler, yemekli toplantılar, tiyatro günleri gibi etkinlikler düzenlemek,
 5. Üyelerinin oturduğu bölgenin kamu ve özel kuruluşlar nezdinde menfaatlerini savunmak,
 6. Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin ve çeşidinin artırılması, bu hizmetlerin kesintiye uğramadan verilmesi, arıza ve aksaklıkların ivedilikle giderilmesi için girişimlerde bulunmak,
 7. Dernek faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınır taşınmaz malı satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
 8. Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere, dernek, vakıf ve diğer kuruluşlarla ortak çalışma yapmak ve yardımlaşmak, gerektiğinde iktisadi işletme kurmak.