MKVD Kuruluş

  1. Derneğimiz Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünden alınan 9.5.2017 tarih ve 06-127-159 kütük numarası ile kuruluşunu tamamlamış ve Tüzel kişilik kazanarak faaliyete geçmiştir.
  2. Derneğimizin geçici faaliyet adresi Ankaralılar Cad. No:5 Çayyolu/Ankara’dır.
  3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 60’ıncı maddesi gereğince tüzüğümüzün Ankara Valiliğince Derneğimize tebliğ tarihinden itibaren yine aynı konunun 62’nci maddesi uyarınca 6 (altı) ay içerisinde yapılıp yönetim ve denetim organlarının oluşturulması zorunludur.
  4. Geçici Yönetimimiz bu yasal süreyi kullanmadan tebligat yapılır yapılmaz en kısa süre içerisinde kuruluş genel kurulunu toplantıya çağıracaktır. Bu konuda zamanı geldiğinde size bilgi verilecektir.