MKVD Duyuru

Sayın MKVD Üyeleri,

18 Haziran 2017 Pazar günü sitemizin geleceği açısından önemli bir gün olacaktır.
• Yöneticilerimizi seçeceğiz,
• Derneğimizin vermesini istediğimiz hizmetleri belirleyeceğiz,
• Yıllık ödentilerimize karar vereceğiz.
Dernekler yasasına göre üyelerimizin genel kurulda vekâletle temsil edilmeleri mümkün değildir.

Bu nedenle, toplantı çoğunluğunu sağlayabilmemiz için üyelerimizin sorumluluk bilinciyle hareket ederek, birkaç saatlerini Derneğimize ayırmalarını diliyoruz.

Tatil döneminden önce başta güvenlik önlemleri olmak üzere atacağımız adımlar ve size huzur içinde gözünüz arkada kalmadan tatil fırsatı yaratabilmek için genel kurul toplantısına katılmanız vazgeçilmez bir önem taşımaktadır.

Bu son fırsatı iyi değerlendirmek amacıyla sizleri 18 Haziran günü genel kurul toplantısına bekliyoruz.

Saygılarımızla

Sinan ÇETİNKAYA           Ertuğrul ÖNEN
Başkan Yardımcısı                         Başkan


02 Haziran 2017
DUYURU

Kuruluş Genel Kurulu Toplantı Daveti

Değerli Üyemiz

Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Derneğimiz 09.05.2017 tarihinde Tüzel kişilik kazanarak kurulmuştur. Tüzüğümüz ise bugün itibarıyla onaylanarak Derneğimize tebliğ edilmiştir.

Tüm resmi formalitelerin tamamlanması nedeniyle Geçici Yönetim Kurulumuz, 02.06.2017 tarihinde toplanarak ilk Genel Kurulumuzun 18.06.2017 Pazar günü saat 11:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılmasına karar vermiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 28.06.2017 Çarşamba günü saat 18:30 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Tüm Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak bu ilk genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Başkan
O. Ertuğrul ÖNEN

Bşk. Yrd.
Sinan ÇETİNKAYA

Sayman
Çetin HANGÜL

Sekreter
Esat KARAÖZ

Üye
Mustafa GÖKLÜ

Üye
Hıdır TAKAR

Üye
Ali Sacit KILINÇER

GÜNDEM

  1. Açılış,
  2. Divan Kurulu Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. Geçici Yönetim Kurulu raporunun okunması ve üyelerin görüş ve önerilerinin alınması,
  5. Üye aidatlarının, gelecek dönem faaliyet programının görüşülüp karar bağlanması,
  6. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Dilek ve temenniler,
  8. Kapanış.