Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 18 Haziran 2017 tarihinde yapılan kuruluş genel kuruluna yoğun ilgi göstererek toplantının yapılmasını mümkün kılmanız her geçen gün gelişen birlik ve beraberlik kararlılığımızın anlamlı bir göstergesi olmuştur.

Bizleri yönetim kuruluna seçerek gösterdiğiniz güven ve teveccühe bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bu güveninize layık olmaya çalışacağımızdan emin olabilirsiniz.

Fevkalade yapıcı bir ortamda geçen genel kurulumuzun, gerek güvenlik, gerekse çevre düzenleme hizmetleri açısından en yüksek standardı talep etmesi bizleri motive etmiştir.

Ancak, tam organize oluncaya kadar çevre hizmetlerinin eldeki kaynaklar ölçüsünde verilebileceğini, buna karşın güvenlik hizmetlerinin Maviçam caddesinin her iki başına yerleştirilecek iki sabit güvenlik noktası ve gezici bir devriye arabası ile en üst düzeyde planlandığından, çok kısa süre içerisinde en azından güvenlik açısından üyelerimizin sahipsizliğine son vereceğimizden emin olabilirsiniz.

Bu konudaki görüşmelerimiz sonuçlandığında alınan önlemler ve sizin bu sistem içerisine nasıl dâhil olacağınıza ilişkin bilgiler WEB sayfamızda yayınlanacağı gibi sizlere e-mail postasıyla da duyurulacaktır.

Genel kurulumuz;

-Yönetim kurulu asil üyeliklerine Ertuğrul Önen, Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Mustafa Göklü, Rengin Saltık, Mehmet Çınar, Esat Karaöz ve Sinan Çetinkaya’yı

-Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Mehmet Tümer, Müzeyyen Demir, Gökalp Üstün, Gül Gençosman, Pınar Fırat, Nehir Karatutlu Öztürk ve Osman Yılmaz Gözüm’ ü

-Denetim kurulu asil üyeliklerine Hikmet Işık, Önder Karaduman ve Hıdır Takar’ı,

-Denetim kurulu yedek üyeliklerine Çetin Hangül, Zergün Korutürk ve Ali Karakurum’u

oy birliği ile seçmiştir.

-2017-2018 dönemi için (1 Temmuz 2017- 30 Nisan 2018 ) Dernek giriş aidatı 1000,- (bin) TL yıllık aidat 3500,- (üçbinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

Bir defaya mahsus ödenecek giriş aidatının en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yıllık aidat ise 10 eşit taksitte aylık 350,- (üçyüzelli) TL olarak 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren her ayın 10’una kadar ödenecektir.

Ödemeler Türk Dış Ticaret Vakfı binasında Sayın Cenk Songür tarafından kredi kartı ile veya nakit olarak tahsil edilebileceği gibi,

MKVD’nin Ziraat Bankası Ümitköy Ankara Şubesi (Kod. 1671) nezdinde bulunan

Hesap No: 82000863-5001

IBAN No: TR13 0001 0016 7182 0008 6350 01

nolu hesabına da yatırılabilir veya havale edilebilir.

Ödemelerini zamanında yapan üyelerimize haksızlık yapmamak amacıyla ödemelerin zamanında yapılmaması halinde %5 aylık gecikme faizi alınması genel kurulumuz da kabul edilmiştir.