Duyurular

Değerli Üyelerimiz,

Sitemizde 17 yıldır güvenlik hizmeti vermekte olan TNS Güvenlik firması ile bugün (22 Haziran 2017) itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
Güvenlik hizmetleri 23 Haziran 2017 itibariyle başlayacaktır.
Güvenlik hizmetlerine ilişkin esasları kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.

DUYURU

Yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

18 Haziran 2017 Pazar günü yapılan Derneğimiz Kuruluş Genel Kurulunca seçilen yönetim kurulu 20 Haziran günü toplanarak görev dağılımı yapmıştır.

Buna göre;
O.Ertuğrul Önen: Başkan
Mehmet Çınar: Başkan Vekili – Sayman
Rengin Saltık: Başkan Yardımcısı (Sosyal ve İdari İşler)
Sinan Çetinkaya: Başkan Yardımcısı (Planlama)
Hulusi Bülent Zeyneloğlu: Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler)
Mustafa Göklü: Başkan Yardımcı (Teknik)
Esat Karaöz: Başkan Yardımcısı (İletişim)

olarak hizmet vereceklerdir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur


Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 18 Haziran 2017 tarihinde yapılan kuruluş genel kuruluna yoğun ilgi göstererek toplantının yapılmasını mümkün kılmanız her geçen gün gelişen birlik ve beraberlik kararlılığımızın anlamlı bir göstergesi olmuştur.

Bizleri yönetim kuruluna seçerek gösterdiğiniz güven ve teveccühe bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bu güveninize layık olmaya çalışacağımızdan emin olabilirsiniz.

Fevkalade yapıcı bir ortamda geçen genel kurulumuzun, gerek güvenlik, gerekse çevre düzenleme hizmetleri açısından en yüksek standardı talep etmesi bizleri motive etmiştir.

Ancak, tam organize oluncaya kadar çevre hizmetlerinin eldeki kaynaklar ölçüsünde verilebileceğini, buna karşın güvenlik hizmetlerinin Maviçam caddesinin her iki başına yerleştirilecek iki sabit güvenlik noktası ve gezici bir devriye arabası ile en üst düzeyde planlandığından, çok kısa süre içerisinde en azından güvenlik açısından üyelerimizin sahipsizliğine son vereceğimizden emin olabilirsiniz.

Bu konudaki görüşmelerimiz sonuçlandığında alınan önlemler ve sizin bu sistem içerisine nasıl dâhil olacağınıza ilişkin bilgiler WEB sayfamızda yayınlanacağı gibi sizlere e-mail postasıyla da duyurulacaktır.

Genel kurulumuz;

-Yönetim kurulu asil üyeliklerine Ertuğrul Önen, Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Mustafa Göklü, Rengin Saltık, Mehmet Çınar, Esat Karaöz ve Sinan Çetinkaya’yı

-Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Mehmet Tümer, Müzeyyen Demir, Gökalp Üstün, Gül Gençosman, Pınar Fırat, Nehir Karatutlu Öztürk ve Osman Yılmaz Gözüm’ ü

-Denetim kurulu asil üyeliklerine Hikmet Işık, Önder Karaduman ve Hıdır Takar’ı,

-Denetim kurulu yedek üyeliklerine Çetin Hangül, Zergün Korutürk ve Ali Karakurum’u

oy birliği ile seçmiştir.

-2017-2018 dönemi için (1 Temmuz 2017- 30 Nisan 2018 ) Dernek giriş aidatı 1000,- (bin) TL yıllık aidat 3500,- (üçbinbeşyüz) TL olarak belirlenmiştir.

Bir defaya mahsus ödenecek giriş aidatının en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yıllık aidat ise 10 eşit taksitte aylık 350,- (üçyüzelli) TL olarak 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren her ayın 10’una kadar ödenecektir.

Ödemeler Türk Dış Ticaret Vakfı binasında Sayın Cenk Songür tarafından kredi kartı ile veya nakit olarak tahsil edilebileceği gibi,

MKVD’nin Ziraat Bankası Ümitköy Ankara Şubesi (Kod. 1671) nezdinde bulunan

Hesap No: 82000863-5001

IBAN No: TR13 0001 0016 7182 0008 6350 01

nolu hesabına da yatırılabilir veya havale edilebilir.

Ödemelerini zamanında yapan üyelerimize haksızlık yapmamak amacıyla ödemelerin zamanında yapılmaması halinde %5 aylık gecikme faizi alınması genel kurulumuz da kabul edilmiştir.

Değerli Üyelerimiz,

Öncelikle giriş ve yıllık aidatının tamamını veya önemli bir bölümünü genel kurul günü peşinen yatıran üyelerimize güven ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Derneğimiz henüz kurulmuş, yeni bir yapı olduğundan birikimi yoktur. Ancak sizlerin ödemelerinizi aksatmadan yapmanız durumunda beklentilerinize karşılık verebilecektir. Bu nedenle tüm değerli üyelerimizin ödemelerini zamanında yapmaları büyük bir önem taşımaktadır.

Siz üyelerimizden bir diğer önemli beklentimiz de, halen aramızda yer almayan komşularımızın Derneğimize üye olarak kazandırılması yolundaki çabalarınız olacaktır.

Bizim yaptığımız ortak çıkarlarımız için gönüllü bir hizmettir. Bu bir nöbettir. Gelecek yıllarda sizlerde yerimizde olacaksınız. Onun içindir ki iyi bir yapı kurup, işletmek ve sizlere devretmek istiyoruz.

En içten saygılarımızla

 

Önemli not: Üst villalar bölgesinde birden fazla evi bulunan üyelerimiz, üyelikleri için tek giriş aidatı ödeyecekler,  ancak yıllık aidatlar her ev için ayrı ayrı ödenecektir.

Saygıdeğer Komşularımız,
Değerli Dostlarımız,

Sizlerin istekleri doğrultusunda, destek ve katılımlarınızla Derneğimizin kuruluşu tamamlandı.
Mesa Koru Villaları Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği (MKV) artık hepimizin birer oy sahibi olduğu, yönetimini fedakârlık gösterip sırayla üstleneceğimiz, ortak çatımız ve ortak sesimizdir.
Sitemiz artık sahipsiz değildir. Kaderimizi birlikte, dayanışarak belirleme bilincini göstermiş bulunuyoruz.
Mesa Koru Villaları bölgesinde, can ve mal güvenliğimizin sağlandığı, huzura ve özenli bir çevre düzenine sahip olduğumuz, yaşama alanımızın site olma niteliğinin korunduğu, bir ortamın sağlanması başlıca amacımızdır.
Bir araya gelmek başlangıçtır.
Bir arada durabilmek ilerlemedir.
Birlikte çalışmak başarıdır.
Siz değerli komşularımızı tez elden aramıza katılmaya, yönetime aday olmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Sinan ÇETİNKAYA           Ertuğrul ÖNEN
Başkan Yardımcısı                         Başkan

MKVD Duyuru

Sayın MKVD Üyeleri,

18 Haziran 2017 Pazar günü sitemizin geleceği açısından önemli bir gün olacaktır.
• Yöneticilerimizi seçeceğiz,
• Derneğimizin vermesini istediğimiz hizmetleri belirleyeceğiz,
• Yıllık ödentilerimize karar vereceğiz.
Dernekler yasasına göre üyelerimizin genel kurulda vekâletle temsil edilmeleri mümkün değildir.

Bu nedenle, toplantı çoğunluğunu sağlayabilmemiz için üyelerimizin sorumluluk bilinciyle hareket ederek, birkaç saatlerini Derneğimize ayırmalarını diliyoruz.

Tatil döneminden önce başta güvenlik önlemleri olmak üzere atacağımız adımlar ve size huzur içinde gözünüz arkada kalmadan tatil fırsatı yaratabilmek için genel kurul toplantısına katılmanız vazgeçilmez bir önem taşımaktadır.

Bu son fırsatı iyi değerlendirmek amacıyla sizleri 18 Haziran günü genel kurul toplantısına bekliyoruz.

Saygılarımızla

Sinan ÇETİNKAYA           Ertuğrul ÖNEN
Başkan Yardımcısı                         Başkan


02 Haziran 2017
DUYURU

Kuruluş Genel Kurulu Toplantı Daveti

Değerli Üyemiz

Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Derneğimiz 09.05.2017 tarihinde Tüzel kişilik kazanarak kurulmuştur. Tüzüğümüz ise bugün itibarıyla onaylanarak Derneğimize tebliğ edilmiştir.

Tüm resmi formalitelerin tamamlanması nedeniyle Geçici Yönetim Kurulumuz, 02.06.2017 tarihinde toplanarak ilk Genel Kurulumuzun 18.06.2017 Pazar günü saat 11:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılmasına karar vermiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 28.06.2017 Çarşamba günü saat 18:30 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Tüm Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak bu ilk genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Başkan
O. Ertuğrul ÖNEN

Bşk. Yrd.
Sinan ÇETİNKAYA

Sayman
Çetin HANGÜL

Sekreter
Esat KARAÖZ

Üye
Mustafa GÖKLÜ

Üye
Hıdır TAKAR

Üye
Ali Sacit KILINÇER

GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. Divan Kurulu Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Geçici Yönetim Kurulu raporunun okunması ve üyelerin görüş ve önerilerinin alınması,
 5. Üye aidatlarının, gelecek dönem faaliyet programının görüşülüp karar bağlanması,
 6. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 7. Dilek ve temenniler,
 8. Kapanış.

02 Haziran 2017
D U Y U R U

Kuruluş Genel Kurulu Toplantı Daveti

Değerli Üyemiz

Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Derneğimiz 09.05.2017 tarihinde Tüzel kişilik kazanarak kurulmuştur. Tüzüğümüz ise bugün itibarıyla onaylanarak Derneğimize tebliğ edilmiştir.

Tüm resmi formalitelerin tamamlanması nedeniyle Geçici Yönetim Kurulumuz, 02.06.2017 tarihinde toplanarak ilk Genel Kurulumuzun 18.06.2017 Pazar günü saat 11:00 de Ankaralılar Caddesi No: 5 Çayyolu Ankara adresinde bulunan Türk Dışticaret Vakfı Binasında yapılmasına karar vermiştir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı aynı gündemle 28.06.2017 Çarşamba günü saat 18:30 da aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Tüm Üyelerimizin derneğimize sahip çıkarak bu ilk genel kurulu onurlandırmalarını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Başkan
O. Ertuğrul ÖNEN

Bşk. Yrd.
Sinan ÇETİNKAYA

Sayman
Çetin HANGÜL

Sekreter
Esat KARAÖZ

Üye
Mustafa GÖKLÜ

Üye
Hıdır TAKAR

Üye
Ali Sacit KILINÇER

GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. Divan Kurulu Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Geçici Yönetim Kurulu raporunun okunması ve üyelerin görüş ve önerilerinin alınması,
 5. Üye aidatlarının, gelecek dönem faaliyet programının görüşülüp karar bağlanması,
 6. Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 7. Dilek ve temenniler,
 8. Kapanış.

MKVD Kuruluş

 1. Derneğimiz Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünden alınan 9.5.2017 tarih ve 06-127-159 kütük numarası ile kuruluşunu tamamlamış ve Tüzel kişilik kazanarak faaliyete geçmiştir.
 2. Derneğimizin geçici faaliyet adresi Ankaralılar Cad. No:5 Çayyolu/Ankara’dır.
 3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 60’ıncı maddesi gereğince tüzüğümüzün Ankara Valiliğince Derneğimize tebliğ tarihinden itibaren yine aynı konunun 62’nci maddesi uyarınca 6 (altı) ay içerisinde yapılıp yönetim ve denetim organlarının oluşturulması zorunludur.
 4. Geçici Yönetimimiz bu yasal süreyi kullanmadan tebligat yapılır yapılmaz en kısa süre içerisinde kuruluş genel kurulunu toplantıya çağıracaktır. Bu konuda zamanı geldiğinde size bilgi verilecektir.